Епископ Фотије: ПОЦРНЕЛИ КРСТОВИ / DARKENED CROSSES [срб/eng]


ПОЦРНЕЛИ КРСТОВИ

И када разбојници
у светој Кијевској Лаври 
служаше,
крстови на куполама храмова
поцрнеше,
да ти разбојници нису Христови,
показаше целом свету
поцрнели крстови

Ово знамење јавно
пред свима од Бога би,
да би они који очи имају
могли да виде,
и да се сви постиде,
и велику свештену Лавру заштите 
од безаконика,
од безбожника,
који дођоше својим копитама
светињу да разруше,
њу, која већ хиљаду година
на том месту постоји,
победу светлости
над тамом сведочећи

Кијевска Лавра је символ
свеопштег страдања 
Православља,
то што видимо данас тамо
може доћи сутра и овамо,
јер те безаконе хорде,
где год их пошаљу
- ту ће и рушити

Посебна им је мета
свето Православље,
које западни моћници
својим главним непријатељем
прогласише,
а не знају да је Православље
- Крст и Јеванђеље,
и да Православље
врата адова победити неће,
све док Господ не дође
да суди свету,
и све безбожнике
и разбојнике осуди
на област несвету
Епископ Фотије
DARKENED CROSSES
 
And when thieves served
in holy Kiev Lavra,
the crosses on churches' domes
darkened,
darkened crosses showing
to the entire world
that those thieves
are not Christ's.
 
This sign was public,
from God
before everyone's eyes,
so that all those
who have eyes could see
and be ashamed,
and protect great sacred Lavra
from lawless people,
from godless people
who came to demolish
the shrine with their hoofs,
shrine standing
for thousand years,
witnessing to victory
of light
over darkness.
 
Kiev Lavra is a symbol
of general suffering
of Orthodoxy.
What we see there today
may arrive here tomorrow,
for wherever lawless hordes
are sent – there they will demolish.
 
Their special target is
Holy Orthodoxy,
declared an enemy by
Western powers,
not knowing that Orthodoxy
is the Cross and the Gospel,
and that the gates of hell
shall not prevail against
Orthodoxy,
until the Lord comes
to judge the world
and condemn
all godless people
and thieves
to unholy regions.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ УКРАЈИНА УКРАЈИНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

 

offline