Епископ Фотије - АУТОРСКА ПРАВА / COPYRIGHTS [срб/eng]


АУТОРСКА ПРАВА
 
Све је нечије
а ништа Божије,
песма је оног који је пева,
а Онај Који нам уста даде,
без икаквих права остаде
 
Онај који слика
Самога Творца прилика,
све уграби себи,
не даде ништа
ни Цркви ни школи,
нити било коме,
тако Онај Који му
сликарство даде,
без своје
слике-иконе остаде
 
А шта рећи о онима
који себи поља
и руднике присвојише,
и реке, и притоке река,
хоће ваздух
у лименкама да продају,
а Богу и народу
ништа не дају
 
И тако редом
у наше време,
све је наше
и наша својина,
а Бог не пожали
Свога Сина,
да се Њиме спасемо
и тако Богу и ближњима
увек припадамо
 
Епископ Фотије
COPYRIGHTS
 
Everything is somebody's
yet nothing is God's,
a song belongs to the singer,
but the One who gave us mouth
is left without copyrights.
 
The one who paints,
the likeness of the Creator Himself,
seized everything for himself
and gave nothing
to Church or school,
or anyone,
thus leaving the One
Who have him the painting
without His image-icon.
 
What can one say about those
who seized for themselves
fields and mines,
rivers and tributaries.
They wish to sell
air in cans,
not giving anything
to God and the people.
 
And so on,
in our time,
everything is ours,
our property,
and God did not spare
His Son,
so that we may be saved
by Him
and so forever belong
to God and our neighbors.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ