Епископ Фотије: ПЕСНИК БЕЗ ПЕСМЕ / POET WITHOUT A POEM


ПЕСНИК БЕЗ ПЕСМЕ
 
Колико је тешко
песнику без песме,
као неплодној смокви
која плода не даје
и на крају се
огњу предаје
 
Песник без песме
као извор без чесме,
јер тешко може
жеднога да напоји,
а то жарко жели,
ма зато и постоји
 
Песник без песме,
као форма без садржаја,
као роман без краја,
па не знаш ни шта би
ни зашто се
роман догоди
 
Песник без песме
као народ без вође,
ил’ стадо без пастира,
па нит’ народ зна
кога да бира,
нит’ своје духовне вође,
па стога, ни којим путем
до земље Обећане
да стигне, да дође
 
Песник без песме
као каменито тло,
понешто роди
ал’ одмах вене,
као човек
каменита срца,
нит’ милости,
нит’ промене
 
Песник без песме
као во који врше,
а неко му ипак
уста свеза,
и нит’ његове силе,
нит’ жита,
ето зашто се народ
о глади пита
 
Песник без песме
као и да не постоји,
он се тога
и највише боји,
не царства и владара
ни судије овог света,
већ да као песник
не увене,
без песме,
без завета
 
Епископ Фотије

 
POET WITHOUT A POEM
 
Poet without a poem
withstands such hardship,
like a barren fig tree
that bears no fruit,
and finally is handed over
to flames.
 
Poet without a poem
is like a spring without fountain,
for he cannot give drink
to the thirsty,
though he is eager
to fulfil his life's purpose.
 
Poet without a poem,
like a form without content,
like novel without an end,
so you know not
what happened
or why.
 
Poet without a poem,
like people without a leader,
or flock without a shepherd.
people not knowing
whom to choose,
not knowing their
spiritual leaders,
nor how to reach
the Promised Land.
 
Poet without a poem,
like stony ground
that yielded some fruit
but at once it
withered away,
like a man with a stony heart,
neither mercy,
nor change.
 
Poet without a poem,
like an ox threshing,
until his mouth is tied,
giving neither strength
nor grain,
and people wondering
about the famine.
 
Poet without a poem,
as if he does not exist,
fearing that the most,
not the empires and emperors,
not the judges of this world,
but fearing that he,
as a poet
may wither,
without a poem,
without the pledge.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ