Епископ Фотије: БОЉА БУДУЋНОСТ (срб/eng)


БОЉА БУДУЋНОСТ

Као што је вера у Бога
део бића мога и твога,
тако је и будућност
- есхатологија,
нешто блиско,
нешто што чекамо
и оно чему се надамо

Али и ту ипак
разлике има,
какав Бог,
таква и будућност
- есхатологија,
ако у лажног 
Бога верујемо,
таква ће нам
и будућност бити,
могли би рећи
- она се неће
ни остварити

Ево, комунисти су,
колико до јуче,
веровали у интернационалу
и за њу су 
били спремни
дати и главу,
а ње нема, па нема,
кад нестане вође,
с њим и будућност прође

Европљани су рационални,
они се у будућност
не залећу,
више су загледани
у своју врећу
и колику ту и којих
монета има,
њихову будућност
мамон одређује,
а слабе у свету
монета побеђује

Индијанци - страдалници,
будућност су и вечност као
вечна ловишта замишљали,
а неки као харем,
други као нирвану - ништа,
управо, 
ко каквом Богу служи,
он ће му такву
вечност да пружи

Рекли бисмо,
колико вера
- толико вечности,
колико људи
- толико будућности,
ал’ морамо знати
да ће само једна 
вечност постојати

Вечност која ће 
са знаком Часнога Крста 
са небеса доћи,
а Господ ће
као судија сести
да суди свету,
и проплакаће 
сва племена земаљска,
јер пред собом
истинитог Бога виде,
Који Царство Своје
намени онима
који лик Божији
у себи сачуваше

Епископ Фотије

BETTER FUTURE

Just as faith in God
is part of being,
both mine and yours,
so is the future
- eschatology,
something close,
something we await,
and hope for.

Yet distinction lies
there, too,
like God, like future
- eschatology,
if we put our faith
in false God,
such will be our future, too,
we might say
- it will never
be accomplished.

Until yesterday,
Communists put their
faith in the international,
and they were prepared
to die for it,
but it simply never comes,
future disappears
with the leader.

Europeans are rational,
never rushing
towards the future,
being focused
on their sack,
its content being
amount and type
of money,
while mammon defines
their future,
money conquers the weak
in the world.

American Indians – sufferers,
envisioned future
and eternity
as eternal hunting grounds,
some saw it as harem,
others as nirvana – nothingness,
each will receive eternity
from the God
they serve.

We would say,
as many faiths
- so  many eternities,
as many people
- so many futures,
but we must know
that there will be
only one eternity.

The eternity that will
arrive from heavens
with the sign
of Precious Cross,
and the Lord
seated as judge
to the entire world,
and all tribes of the earth
will mourn,
for they will see
the true God
before them,
Who prepared His Kingdom
for those who preserved
the image of God
within themselves.

Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ

 

offline