Епископ Фотије: СУЗЕ НАД СОЛУНОМ / TEARS OVER THESSALONIKI


СУЗЕ НАД СОЛУНОМ
 
Аман, дивног ли
Солуна града,
Светог апостола Павла
и Димитрија, духовног
расадника Православља,
а сад, на шта личи?
На гроб из ког нема
Васкрсења!
 
Аман, дивног ли
Солуна града, Аристотела
и Александра Македонског,
један темеље
свих наука постави,
а други на њима
сву васељену освоји,
а данас град
Орвела и Хичкока,
маскираних људи
пластичног погледа
 
Аман, великог ли
Солуна града,
некада раскрснице
свих путева, каравана
са мноштвом људи,
врева уметности и поезије,
град који у себи
одсјај Свете Горе крије,
а данас нељубазан и затворен,
коме претња смрћу
живот поста,
град припремљен за
жиг антихриста
 
Епископ Фотије
TEARS OVER THESSALONIKI
 
Woe is me! Thessaloniki,
the splendid city
of Saint Apostle Paul
and Saint Demetrios,
the spiritual nursery garden
of Orthodoxy,
and what has become of it?
A tomb from which
there is no Resurrection!
 
Woe is me! Thessaloniki,
the splendid city
of Aristotle and Alexander of Macedonia,
one laid the foundation
of all the sciences,
the other used them
to conquer the world.
But today it is the city
of Orwell and Hitchcock,
of masked people
with plastic expressions.
 
Woe is me! Thessaloniki,
the great city,
once a junction of all the routes
and caravans moving myriads of people,
art and poetry swarming,
the city, veiling reflection
of Mount Athos
today is unkind and closed,
its life ruled by a death threat,
the city prepared for the
seal of the antichrist.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ ГРЧКА СОЛУН

 

offline