Епископ Фотије: СВЕТИ ФОТИЈЕ ВЕЛИКИ / SAINT PHOTIOS THE GREAT


СВЕТИ ФОТИЈЕ ВЕЛИКИ
 
Свети Фотије Велики,
изданак светих родитеља мученика,
који за иконе пострадаше,
светило васељене поста,
Православље чувајући
 
Нови Платон учености,
сабра  најумније људе
у Академију мудрољубља,
из које они као
велики делатници изиђоше,
Православље чувајући
 
И умољен од многих,
Свети Фотије смирено
патријарашку службу прими,
да трон Цариградски
од властољубивог Рима сачува,
и учење о Светом Духу
Светих Сабора и Отаца одбрани,
Православље чувајући
 
И посла своје ученике,
Кирила и Методија,
међу Хазаре и Словене,
кум Словена поставши,
да их апостолским учењем
Светој Цркви приведе,
Православље чувајући
 
Од многе јерархије
и Рима прогањан,
чувајући Саборност
која првенствује,
не у власти већ у љубави,
би Свети Фотије, као древни Оци,
мучен и прогањан,
и без роптања све претрпе,
Православље чувајући
 
И прибројан би
Свети Фотије Велики,
Учитељима васељене,
јер Саборност Цркве сачува
и учење Сабора и Светих Отаца,
да Дух Свети од Оца исходи,
духовни Отац свих верујућих поста,
Православље чувајући
 
Епископ Фотије


SAINT PHOTIOS THE GREAT
 
Saint Photios the Great,
the offspring of holy parents and martyrs
who suffered defending the icons,
became the light of the world,
safeguarding the Orthodoxy.
 
New Plato of learning
gathered the wisest men
at the Academy of philosophy,
who later daperted it as great workers,
safeguarding the Orthodoxy.
 
At the request by many,
Saint Photios humbly
accepted the patriarchal service,
so as to safeguard Constantinople throne
from overbearing Rome,
and defend the teaching
of the Holy Councils and Fathers
about the Holy Spirit,
safeguarding the Orthodoxy.
 
And he sent forth his disciples
Cyril and Methodius
in the midst of Hazars and Slavs,
thus becoming Slavs` godfather,
so as to bring them
by the apostolic teaching
to the Holy Church,
safeguarding the Orthodoxy.
 
Oppressed by many hierarchs and Rome,
safeguarding Sobornost as predominant
not in power but in love,
like the ancient Fathers
Saint Photios was tortured and persecuted,
but he endured all without grumble,
safeguarding the Orthodoxy.
 
Thus numbered among
the Teachers of the world,
for he preserved
Catholicity of the Church,
and the teaching
of the Councils and the Holy Fathers
that the Holy Spirit proceeds from the Father,
Saint Photios the Great
became a spiritual Father
of all the faithful,
safeguarding the Orthodoxy.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ СВЕТИ ФОТИЈЕ ЦАРИГРАДСКИ

 

offline