Епископ Фотије: СВЕТА РУСИЈА / HOLY RUSSIA / СВЯТАЯ РОССИЯ (срб/eng/рус)

Photo: Ilia Glazuov's_paint__Timeless_Russia

СВЕТА РУСИЈА
 
Русија је од краја
до краја света,
велика, непрегледна,
а увек једна и
свечовечанству
доследна
 
На њеном тлу су
небеске звезде куполе,
које сазвежђа чине,
гледаш шта сија,
а оно,
света Русија
 
Од Русије до
свете Русије,
и једно и друго
ту је, многим и
свим царевима
на путу,
е колика је…
 
Зашто сви хоће
Русију да победе,
боље би било,
да бар на трен,
Руси постану,
па би је истог трена
заволели и
своје оружје
у миру,
кући понели
 
Русија се не може
победити, јер је
и света,
јер њом и Бог
шета и шета,
да сви виде и
знају о њеном
бескрају
 
О Русији можеш
писати и писати и
никад краја,
а као да ни
почео ниси,
ко бескрајне степе
и брезе,
све си ослободио
донски кнеже
 
Свети руски мученици,
преподобни старци,
ево Достојевског…
ево Пушкина…
свети цар Николај,
Романови,
хорови матушки,
Петроград, Москва
и јуродиви
 
И последња велика
битка, без Русије
бити неће,
ми се у Свету Тројицу
Рубљова уздамо, и
тако се у руке
непријатеља не дамо,
већ са браћом Русима
прјамо, прјамо…
 
Епископ Фотије


HOLY RUSSIA
 
Spreading from one end
of the world
to the other,
Russia -
great, boundless, 
yet always one and faithful 
to all humanity.
 
Her lands domed with 
constellations of 
heavenly stars,
one wonders
wherefrom the glow,
and look – from
the holy Russia.
 
From Russia to
holy Russia,
both are present,
on the way
to many a king and all,
ah, how vast she is…
 
Why do all wish
to defeat Russia?
It would be better if,
for a moment,
they became Russians,
for they would 
fall in love with her 
at that very instant,
and in peace
return home their arms.
 
Russia cannot be conquered,
because she is holy,
because God 
strolls and strolls
through her lands,
for all to see
and know
about her infinity.
 
One can write and write 
about Russia and 
never reach the end,
yet it seems as if
one never began,
like endless steppes
and birch trees,
all unshackled by you,
prince of the Don.
 
Holy Russian martyrs,
venerable elders,
Dostoyevsky,
Pushkin,
holy tsar Nicholas,
the Romanovs,
choirs of matushkas,
Saint Petersburg, Moscow
and fools-for-Christ.
 
And the final great
battle will take no place
without Russia.
Our trust lies
in Rublev`s Holy Trinity,
thus not surrendering
into enemy`s hands,
but with Russian brothers
we move forth, we move forth…
 
Bishop Fotije


СВЯТАЯ РОССИЯ
 
Простерлась с конца до конца мира,
Велика, необозрима.
Всегда одна и та же,
Со всечеловечеством в согласии.
 
Купола ее – звезды и созвездия.
Что там сияет?
Святая Россия.
 
Россия и Святая Россия,
Тут соединены обе.
Многие цари зря на нее покушались.
Cколь велика она!
 
Почему все хотят ее покорить?
Лучше бы хоть на мгновение
Русским стать,
Ее полюбить и, не сражавшись,
оружие домой забрать.
 
Ее покорить невозможно,
Ибо она святая!
И Бог по ней ходит,
Чтобы всем известна была
Ее необозримость и сила.
 
О России можно писать бесконечно,
Как бесконечны степи и березы,
Земли, освобожденной донским князем.
 
Святые русские мученики,
Старцы преподобны,
Достоевский,
Пушкин,
Святой царь Николай,
Романовы,
Хоры матушек,
Петербург, Москва,
Юродивые.
 
Последняя великая брань
Без России не случится!
Мы на Святую Троицу
Рублева уповаем,
В руки врагам не даемся
И с русскими братьями прямо рвемся!
 
Епископ Фотий

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ РУСИЈА