ЕПИСКОП ФОТИЈЕ: ПАТРИЈАРХ/PATRIARCH (срб/eng)


ПАТРИЈАРХ
 
Ко ће бити нови
Патријарх,
наш Отац
икона Небеског,
да нам Павлов
поглед отвори
и да нам Иринејеву
радиност
сотвори.
 
Да нам
у Цариграду
са Помаже Бог
поздрави, а
у Москви
словенски отпоздрави,
у Њујорку
Американце благослови,
а у Риму
Христа Господа
славослови.
 
Да нам милешевским
Ликом
по земљи Србији
ходи
и све уцвељене душе
Богу приводи,
да нам свима све
буде
Отац, учитељ и слуга
да би га сви
хтели
за пријатеља, друга.
 
Да нас светоме
Православљу учи,
од Свете Горе и Синаја,
да му као Мојсију
Лице сија
и да нам тако
Пут показује
и царевима и владарима,
и да га не распињемо
више
од крста који има.
 
Има ли га таквог
међ Србима,
да би на голготу
нашу,
Косово пошо
и тамо
раширивши руке своје,
све нас
у недра своја сабрао,
праоца Авраама
изображавајући.
 
Епископ Фотије

 
PATRIARCH
 
 
Who will be 
the new Patriarch,
our Father,
an icon of the Heavenly One,
to open Paul`s eyes in us,
and bring forth
Irenaeus`s diligence.
 
Who will greet with God Help Us
in Constantinople,
and return Slavic greeting
in Moscow,
who will bless Americans
in New York,
and praise
Christ our Lord
in Rome.
 
Who will walk through Serbia
with Mileseva image,
bringing all bereaved souls
to God,
being to us all 
our Father, 
teacher and servant,
wanted by all 
for a friend, a companion.
 
Who will teach us Holy Orthodoxy
from Mount Athos and Mount Sinai,
his face shining
like Moses,
showing the way to us,
to emperors,
to rulers,
not crucified by us further
than the cross 
he already bears.
 
Can such be found 
among Serbs,
who will set forth 
to our Golgotha,
Kosovo, 
and there,
spreading his arms
and gathering us all 
to his bosom,
representing forefather
Abraham.
 
Bishop Photios

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ ПАТРИЈАРХ КОРОНА ВИРУС КОВИД19 COVID19

 

offline