Епископ Фотије - ЗА СВЕТОСАВСКИ ЖИВОТ / FOR THE LIFE IN SAINTSAVAISM [срб/eng]


ЗА СВЕТОСАВСКИ ЖИВОТ
 
Ми Срби смо за Живот
- јер смо за Христа,
ми смо за светлост,
а против таме,
Срби су за Бога,
за добро,
а не за зло
којим нас маме
 
Они који кажу да су за ЕУ,
јесу ли за педофилију,
јесу ли за промену пола,
да им унук оде у школу
а као унука се врати,
јесу ли за геј параде,
где људског поштења,
стида и срама нестаде?
јесу ли за легалну дрогу,
јавне улице проституције,
карневале Гоморе
и смрад Содоме?
 
Јесу ли наши,
за које ЕУ
нема алтернативу,
чули за златну милијарду
и шта она значи,
за добровољну еутаназију,
и да људи у пензији
постају терет држави,
за укидање новца,
да нико неће живети
без видео надзора,
да ће краве
морати да се забораве
јер загађују околину,
зато ће нам спремати
вештачку телетину
 
Колико још треба набрајати
да наше главешине чују,
јер о свему они одлучују,
а брзо заборависмо сирене,
подруме и ЕУ томахавке,
и осиромашени уранијум
који само
45.000 година зрачи,
и све друго,
и много горе,
да нас од Црне Горе
и братске Русије одговоре,
и поведу нас путем
који у беспуће води
 
Нама Србима
горе наведено је страно,
ал’ некима је на жалост
изгледа задано,
ал’ Срби ће ипак победити,
јер је Бог победник
и у историји,
зато Срби, док нас има,
завапимо својим
светитељима,
Крсне славе укрепите нас,
помозите и ви
наше седе главе,
да и ово искушење превазиђемо
и за увек народ Божији,
народ светосавски
останемо
 
Епископ Фотије
FOR THE LIFE IN SAINTSAVAISM
 
We, the Serbs, are for the Life,
because we are for Christ,
we are for the light
and against the darkness,
Serbs are for God,
for the good
and not for the evil
by which they are luring us.
 
Those who claim to be for EU,
are they for pedophilia,
are they for gender reassignment,
their grandson going to school
and returning as granddaughter,
are they for gay parades
in which human integrity
and sense of shame
no longer exist?
Are they for legalized drugs,
public streets of prostitution,
carnivals of Gomorrah
and stench of Sodom?
 
Did our compatriots,
for whom there is
no alternative to EU,
hear about the golden billion
and what it means,
about voluntary euthanasia,
and about retired people
becoming burden to society,
about eliminating money,
and that no one will live
without video surveillance,
that we will have to forget
about cows because
they pollute the environment,
so we will be served
artificial beef.
 
How long should this list be
so that our headmen
would hear, for they decide
on everything,
and how fast we forgot the sirens,
basements and EU tomahawks,
and depleted uranium
that is radioactive
for only 45.000 years,
and everything else,
and what is much worse,
wishing to separate us
from Montenegro
and brotherly Russia,
and lead us down the way
to oblivion.
 
To us, the Serbs,
all the above is alien,
but to some it
seems to have been
assigned.
Yet, the Serbs will triumph,
for God is champion
in history, too.
Therefore, Serbs,
as long as we exist,
let us cry out to our saints,
our patron saints – strengthen us,
and you, our gray-hairs,
do help us, too,
to overcome this temptation
and remain forever
people of God,
people of saintsavaism.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ

 

offline