Епископ Фотије: ВАСКРСЕЊЕ  (срб/eng) 


ВАСКРСЕЊЕ
 
Васкрсење је спасење,
до њега треба стићи
непрестано васкрсавајући,
из смрти у живот,
из сна у јаву,
да не би дете
узалуд изгубио главу,
а васкрсење те зове
да подвигом задобијеш
животне снаге нове,
да смрт нестане
и твој живот,
живот вечни постане,
јер ко у Господу живи,
он ће вечно да живи,
васкрсавајући сваки дан
док Осмога дана не буде
славом и чашћу овенчан,
у коју ће се сви
спасени обући,
у Господу
вечно Васкрсавајући
 
Епископ Фотије

RESURRECTION
 
Resurrection is salvation,
one must reach it
resurrecting incessantly
from death to life,
from dream to reality,
lest the child lose its head in vain,
and resurrection calls you
to gain new life vigor
through an effort,
to let the death perish
and your life
become life eternal,
for he who dwells in Lord
will live eternally,
resurrecting every day
until the Eighth Day,
when he will be enwreathed with
glory and honour,
with which all the saved
will be clothed,
in Lord
eternally Resurrecting.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ ВАСКРС

 

offline