Епископ Фотије: ПУСТИТЕ ДЕЦУ (срб/eng)


ПУСТИТЕ ДЕЦУ
 
Деца не обољевају,
а хоће да их
вакцинишу,
како би им слободу
и радост узели,
да буду њихови и
невесели
 
Свети Јован Богослов,
учитељ љубави,
давно нам рече,
да ће старо и младо
учинити себи стадо,
да га од Христа отму
и себи дометну
 
И у породилиштима
мира бити неће,
него ће и ту
Рахиља оплакивати
своју децу, која
некад беху,
а више их нема
 
Сада нам је јасније
и убијање првенаца
у Египту и плач
Витлејемске деце,
ево то исто
сада чине, само
преко вакцине
 
Пустите децу
на миру, она
припадају Христу,
Он њих чисте и
безазлене благослови
говорећи да је таквих
Царство Небеско
 
Пустите децу,
она имају
своје родитеље,
своје баке и деке,
своје играчке и куце,
свој ангелски осмех,
који ви претварате
у грч и лелек
 
Пустите децу,
јер без њих ће
нестати света,
нити ће ишта
да процвета,
ни славуја пој,
нити пчела рој,
већ само тама
која се диже
над безданом
и вечни неспокој
 
Епископ Фотије
 
LET THE CHILDREN BE
 
Children do not fall ill,
yet they wish 
to vaccinate them,
to take away
their freedom and joy,
to have the children
for themselves
and sorrowful.
 
Saint John the Theologian,
the teacher of love,
told us long ago
that both old and young 
shall make a flock
of their own
to seize it from Christ
and keep for themselves.
 
Maternity hospitals 
will hold no peace,
but even there 
Rachel will be weeping
for her children
who once were there,
but not any longer.
 
Now it is clearer –
killing of the firstborn 
in Egypt, and weeping
of the Bethlehem children.
Now the same is done
but with the vaccine.
 
Let the children be,
they belong to Christ,
He blessed them 
pure and innocent,
saying that of such
is the Kingdom of Heaven.
 
Let the children be,
they have 
their parents,
their grandfathers 
and grandmothers,
their toys and puppies,
their angel smiles,
that you turn 
into pangs of grief
and weeping.
 
Let the children be,
because without them 
the world will disappear,
void of blossom,
nightingale song,
bee swarm,
only darkness moving
upon the face of the deep
and unrest eternal.
 
Bishop Fotije 

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ

 

offline