Епископ Фотије: ЛОПОВ И РАЗБОЈНИК (срб/eng)


ЛОПОВ И РАЗБОЈНИК
 
Чује се да
Лопов и разбојник хоће
у Кијевској Лаври
за Божић да служи,
знаку апокалиптичке пустоши
на месту Светом
да послужи
 
Лопов и разбојник
од моћника овога света
постављење доби,
не да буде пастир
- него вук,
и ево стадо Христово разгони
као некад Јулијан Одступник названи
 
Лопов и разбојник
и дружина јего,
од првопрестолног трона, авај,
признање доби,
да Православље Свето
у парапарчад дроби,
и тако пут припреми
Великој звери и Гнусоби
- светском владару
и самозваном богу
у једној особи
 
Али Онај Који Јесте,
Први и Последњи,
то неће дати,
нека да Бог
да Лопов и разбојник
то схвати
и једино спасоносном
покајању се врати,
док последња труба
с неба не затруби
и Господ дође
земљи да суди

Епископ Фотије

 THE CROOK AND THIEF
 
It is heard that
the crook and thief wishes
to serve on Christmas Day
in Kiev Lavra,
in the holy place
to serve to the sign
of apocalyptic desolation.
 
The crook and thief,
appointed by
powerful people
of this world,
not to be the shepherd,
but wolf,
now chasing away
Christ`s flock
Just like Julian the Apostate
used to do.
 
The crook and thief
and his band, alas,
received recognition
from the first capital throne,
to crush to pieces
Holy Orthodoxy,
and so prepare the way
for the great beast and abomination,
the world ruler
and self-proclaimed god
in a single person.
 
But the One Who Is,
Alpha and Omega,
will not allow that.
May God grant to
the crook and thief
to understand that,
and to return to the only
saving repentance,
before the last last trumpet
sounds from heaven
and the Lord comes
to judge the earth.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ РУСИЈА УКРАЈИНА

 

offline