ЛИКОВНА, МУЗИЧКА, ШАХОВСКА И СПОРТСКА СЕКЦИЈА - УПИС НОВИХ ЧЛАНОВА