Епископ Фотије: КОСОВО НИЈЕ НА ПРОДАЈУ / KOSOVO IS NOT FOR SALE


КОСОВО НИЈЕ НА ПРОДАЈУ
 
Питајте сваког Србина
било где на свету,
да ли је за продају Косова,
рећи ће НЕ
на ту реч проклету
 
НЕ, господо Европска,
НЕ, господо несрпска,
има нешто што се
продати не да,
а ви слободно купујте,
а ви слободни продајте
оно што вам остави
ваш деда,
Косово се купити,
Косово се продати
не да
 
Сви сте Ви велики у свету,
богатство ваше
сузе сиротиње оплакаше,
и многи убоги Лазари
којима пси лизаше ране
док се ви богатисте,
са ове и са оне стране
ризнице своје проширујући,
читаве државе,
њихово добро
и њихово робље сатирући
 
И сад ево,
до српског Косова дођосте,
на којем као мрави
на високу планину пођосте,
да отмете,
да сатрете,
а ту Срби 1389.
и вас одбранише
- Крстом часним
и Лазаром светим
 
Косово, да знате,
није на продају,
због жртава,
због гробова,
због наших цркава
и манастира, светиња,
због косовских божура,
због, због, због…
оканте се људи
ћоравог посла тог
 
Ви не знате за завете,
ви не знате шта радите,
Косово нам не отимајте,
јер је оно Срце Србије,
Олтар свети освештани
- Господом распетим
 
А нашим Бранковићима
треба рећи:
Косово није мит
- Косово је штит,
Косово је око Србиново
којим видимо
Небеску Србију,
Косово чува
Косовски завет
којим је сваки онај проклет
ко науми Косово продати
као Јуда свога Створитеља
 
Епископ Фотије
KOSOVO IS NOT FOR SALE
 
Ask any Serb,
anywhere in the world,
if he would sell Kosovo.
He will say NO
to that blasted word.
 
NO, European gentlemen,
NO, non-Serbian gentlemen,
there is something
that cannot be sold.
You can freely purchase,
you can freely sell
what your grandfather
entrusted to you,
Kosovo cannot be purchased,
Kosovo cannot be sold.
 
You all are great in this world,
your fortune mourned
by the poor in tears
and many poor Lazaruses
whose sores were licked by dogs
while you grew richer,
expanding your treasuries
to this and that side,
ravaging entire countries,
placing their wealth
into bondage.
 
Now you reached
Serbian Kosovo,
setting on it
like ants on a mountain,
to seize,
to ravage,
where Serbs defended you
in 1389 – with the precious Cross
and Saint Lazar.
 
Kosovo, so that you know,
is not for sale,
because of victims,
because of graves,
because of our churches
and monasteries, sacred places,
because of Kosovo peonies,
because, because, because...
People, stop beating the wind.
 
You know nothing about the pledges,
you know not what you are doing,
do not seize our Kosovo,
for it is the heart of Serbia,
Holy Altar, sanctified by
the crucified Lord.
 
Our Brankovići should be told:
Kosovo is not a myth
- Kosovo is a shield,
Kosovo is the eye of each Serb
with which we see
Heavenly Serbia.
Kosovo safeguards
the Kosovo pledge
that places curse on each
who intends to sell Kosovo
like Judas sold his Creator.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА