Епископ Фотије: УСТОЛИЧЕЊЕ (срб/eng)


УСТОЛИЧЕЊЕ
 
У Подгорици мир,
на Цетињу рат,
ође рекоше,
у Црној Гори,
нико ником,
више неће
бити брат
 
Ал’ десантом мира
не би тако, него
два брата
у Христу,
нови Петар и Павле,
Црну Гору
оазом мира
учинише
 
И сви се чудом
зачудише,
како мир да
победи рат,
и то -
хеликоптером,
дође као
са небеса,
Црну Гору Румијом
учинивши
 
Код нас увек
има пророка
који рекоше,
само ће свечаније
бити када се
капела на Ловћен
врати, да би нас
Његошеве Луче
дотакле,
како би могли
један другог, као
браћу виђети, и
све српске земље
небу под облаке
 
Е, дај Боже да
тако буде,
а биће, кад два
светлосна стуба
народ на Ловћен
саберу,
као некада Мојсије,
што стари Израиљ
на гору Синај
изведе
 
А да не би
устоличења -
ништа,
Христос би
везаних руку
остао,
Онај Који је
све светове
створио,
узама безбожника
крстолико свезан
 
Ал’ устоличења би,
показујући да се
Реч Божија
не може свезати,
и Црна Гора
доживи тајну
Васкрсења,
јер свима са руку
ланци спадоше
 
И сад,  ево
слободе у Христу,
па ко је гладан,
теле је угојено,
а ко је жедан,
нека приступи
и пије
 
Устоличење,
круна Литија,
Порфирије и Јоаникије
народ небесима
узневши,
пред моштима их
Светог Петра
на Цетиње
спустише,
Светом владици
до кивота
 
Радује се небо
и земља,
и Црна Гора
гле, свијетла
поста,
као да прими
Великог Госта,
и трон небески
на земљу врже,
ево и тамо на
Цетињу оста,
небо
не напуштајући
 
Епископ Фотије
THE ENTHRONEMENT
 
Peace in Podgorica,
war in Cetinje.
Here, in Montenegro,
they said,
no longer
will there be
any brothers.
 
But it did not befall,
for by landing of concord,
two brothers
in Christ,
new Peter and Paul,
turned Montenegro
into oasis of peace.
 
And all wondered 
how could peace
overcome war, 
and thus - by a helicopter,
as if descended
from heavens,
turning Montenegro
into Rumija.
 
We always 
have prophets
who said,
the only event
more solemn
will be returning 
the chapel to Lovćen,
so that Njegoš's rays
could touch us,
enabling us to see
brothers in each other,
and all Serbian lands
below the skies.
 
God willing,
it will happen,
indeed, 
when the two
light-bearing pillars
gather people
on Lovćen,
like Moses once did,
leading the old Israel
up the Mount Sinai.
 
Without 
the enthronement -
nothing,
Christ would remain
with His hands bound,
the One,
the Creator
of all the worlds,
tied crosswise
by the godless
knots.
 
 
Yet, the enthronement
came to pass,
showing that
the Word of God
cannot be bound,
and Montenegro 
tasted the mystery 
of the Resurrection,
for the chains fell off 
from everyone`s hands.
 
So now – here is
freedom in Christ,
and whoever is hungry -
the calf is fatted,
and whoever is thirsty –
let one approach 
and drink.
 
The enthronement,
the crown of Processions,
Porfirije and Joanikije,
taking the people
to heavens,
set them down
before St. Peter's relics
on Cetinje,
to the Saint bishop
by his shrine.
 
The heavens rejoice
and the earth,
and Montenegro,
lo, became bright,
as if received
the Great Visitant,
and placed
the heavenly throne
down to earth,
staying there
on Cetinje,
not leaving
heaven.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ