Епископ Фотије: ДЕМОН КОРОНЕ (срб/en)


ДЕМОН КОРОНЕ
 
И видех позорницу велику,
осветљену светлима
блештавим,
на коју изађе
светска звезда.
 
Он беше у савршено
белом оделу,
сашивеном по мери,
ниског раста и
косих очију,
а боја коже му беше
између црвене и црне,
али костију и тела
не имаше,
јер беше демон.
 
Излезећи на позорницу,
у свој слави овога света,
он уз осмех
направи кату поздрава
према својој десној страни,
а са свих страна се чу:
То је демон короне,
главна звезда
светске позорнице.
 
Епископ Фотије
 
CORONA DEMON
 
And I saw a great stage,
illuminated
by glittering lights,
onto which stepped 
a world star.
 
He was dressed
in a suit, tailor-made
and perfectly white,
of short stature
and almond-shaped eyes,
his skin colour
between red and black,
but he had no
bones and body,
for he was a demon.
 
Stepping onto a stage,
in all the glory of this world,
smilingly, he performed a kata
greeting on his right side,
and from all sides 
it was heard:
It is a corona demon,
the main star
of the world stage.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ