Епископ Фотије: ОД ЛАЖИ ИСТИНА / LIE RESHAPED INTO TRUTH (срб/eng)ОД ЛАЖИ ИСТИНА
 
Од Сребренице - Јасеновац,
а од Јасеновца - Сребреница,
од злочина жртве,
не, ми не бројимо
мртве.
Они су тамо где треба,
баш до неба,
јер оно што ми кажемо,
истина постаје,
да, овога света,
али нам то
не смета.
 
Јер нам наш кнез
ово даде
и тако учимо
младе,
да ништа
не знају, ми знамо,
да ништа немају,
ми имамо,
да не знају шта су,
мушко или женско,
а нама то није тешко.
 
Ма све смо спремни
за вас да учинимо,
па и слободу
да вам узмемо,
ту баласт
и сви ће мирно
стадо бити,
преживати и
преживети.
 
И све ћемо
против Творца
окренути,
све, јер ћемо
истину у лаж
претворити.
 
У лажи је
снага наша
и ево, све више
и више присташа.
 
Да се царство
лажи збуде
у које ћемо
позвати све људе,
да свој
трон изнад Творца
уздигнемо
и тако будемо и будемо…
 
Епископ Фотије


LIE RESHAPED INTO TRUTH
 
Srebrenica reshaped into Jasenovac,
Jasenovac into Srebrenica,
crime reshaped into victims,
no, we do not count
the dead.
They are where they`re
meant to be,
indeed, in heaven,
for what we say
becomes the truth,
yes, of this world,
but that does not
trouble us.
 
For our prince
taught us so,
and thus we teach 
the young,
not to know a thing –
for we know,
not to have a thing –
for we have,
not to know what they are,
male or female,
while for us it is not
a trouble.
 
We are willing 
to do anything for you,
take your freedom, too,
that ballast,
and all will become
a quiet flock,
ruminating
and lingering.
 
And we shall turn all
against the Creator,
all, for we shall 
reshape the truth 
into lie.
 
In lie resides 
our power,
and look - with more
and more disciples.
 
 
So that the 
kingdom of lies 
may come to be,
to which all the people
we shall invite,
to raise our throne
above the Creator`s,
and thus linger and linger…
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ