ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ЗАШТИТУ ПОДРУЧЈА „ДУГА ЊИВА“ НА ТРЕБАВИ

Из Друштва за истраживање и заштиту биодиверзитета из Бањалуке саопштено је да су током маја покренули иницијативу за проглашење заштићеног подручја природе Дуга Њива са Општином Модрича.

„У протеклом периоду обавили смо неколико активности на припреми поступка проглашења новог заштићеног подручја Дуга Њива на планини Требава, на граници Модриче и Добоја. У периоду од 2010. године повремено смо радили на прикупљању података о богатству врста, екосистема и другим вриједностима овог подручја, у задње вријеме обавили смо неколико неформалних разговора са представницима општине Модрича, Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС, као и са представницима Српске православне цркве, како би се утврдио потенцијал и обим заинтересованих страна за успостављање новог заштићеног подручја на територији Републике Српске. Оправдано мислимо да је ова идеја сазрела, а наишли смо на спремност и подршку општинске управе Модрича, која је изразила интерес да партнерски спроводимо све активности, имајући у виду да се предложени обухват овог подручја од укупно 4000 ха налази већински на територији општине Модрича.“ изјавио је Јовица Сјеничић, предсједник ДИЗБ-а.

Након запримљене иницијативе обављен је први састанак са представницима Општине Модрича, којима су представљени основни  кораци у овом поступку и усаглашени планови за наредни период. Начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Општине Модрича Бојана Курешевић изразила је интерес за заједничко вођење овог поступка и представила планове општине на овом подручју који се могу реализовати заједно са овим пројектом.
 
„Подручје Дуга Њива има многе неистражене биолошке вриједности, центар је природе требавског краја, има посебну љепоту брдских пејзажа. Због географског положаја и надморске висине има значај као видиковац, раскршће старих путева и ваздушна бања, због чега има потенцијале као туристичка атракција овог краја. Овај локалитет је и центар духовности и културно-историјских вриједности ових крајева са манастиром Св. Пророка Илије и неким археолошким локалитетима. Међутим, никад сва знања и потенцијали овог подручја нису систематски истражени, адекватно промовисани, нити је подручје на основу тога проглашено правно заштићеним, иако за то постоји основа у Просторном плану, списку потенцијално заштићених подручја Шумарског факултета и Завода.“ изјавила је Бојана Курешевић, начелница Одјељења за привреду.
 

Из ДИЗБ-а саопштавају да ово подручје има и дугу традицију коришћења од стране локалног становништва кроз обиљежавање важних датума за народ требавског краја, манифестације и рекреацију, али и неке проблеме у очувању овог подручја, као што је илегална сјеча шуме у неким зонама овог обухвата што треба посебно обрадити у Студији заштите и расправити током јавних презентација пројекта како би се што квалитетније и одрживије управљало овим подручјем у будућности.
 
Извор: Општина Модрича

 

ТРЕБАВА МАНАСТИР ДУГА ЊИВА МОДРИЧА ЈОВИЦА РАДУЛОВИЋ